فرامرز سلیمی فرد
۹۳ تبلت به دانش آموزان نیازمند بوشهری اهدا شد ۰۵ آذر ۱۳۹۹

۹۳ تبلت به دانش آموزان نیازمند بوشهری اهدا شد

بُنا نیوز مدیر آموزش و پرورش شهرستان بوشهر از اهدا بیش از 93 تبلت توسط فرهنگیان و خیران به دانش آموزان نیازمند خبر داد.