بُنا نیوز: حکم مسئولیت اعضای شورای اصلی خانه نخبگان به عبدالحمید صفایی تقدیم شد.

به گزارش بُنا نیوز؛ مدیر علمی سپاه شهرستان خارگ با اشاره به وظایف خانه نخبگان گفت: خانه نخبگان باید اتاق فکری باشد به‌منظور ارائه راهکارهای علمی به همه نهادها و دستگاه‌های اجرایی در جزیره که نتیجه آن حل مسائل باشد.

مهرداد تمیمی مدیر علمی سپاه شهرستان خارگ در دیدار با شهردار این شهرستان که به‌عنوان عضو شورای اصلی خانه نخبگان است گفت: باتوجه‌به تأکیدات رهبر فرزانه انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب نسبت به حرکت و پیشرفت‌های علمی و پژوهشی خانه نخبگان باید بستری برای سازماندهی و به‌کارگیری نخبگان شهرستان برای حل مشکلات و کمک به توسعه و شکوفایی استعدادها و ظرفیت‌های موجود در آن باشد.

وی با اشاره به وظایف خانه نخبگان گفت: دریافت مسایل و مشکلات اولویت دار روز شهرستان و واگذار به کارگروه مربوط وایجاد بانک اطلاعات از نخبگان به تفکیک موضوعات, مسایل و مشکلات,ظرفیت ها و فرصت شهرستان واعلام فراخوان همکاری به تشکل ها برای استفاده از ظرفیت و توانمندی علمی آن ها از جمله وظایف خانه نخبگان می توان برشمرد.

تمیمی خاطر نشان کرد: تفکیک و پالایش مسایل دریافتی و ارجاع آن ها به کارگروهای تخصصیو برقراری ارتباط با مراکز آموزشی و پژوهشی با هدف جهت دهی به فعالیت های پژوهشی در راستای حل مسایل و مشکلات اولویت دار نیز از دیگر وظایف این مرکز علمی است.

وی افزود: خانه نخبگان باید اتاق فکری باشد به منظور ارایه راه کارهای علمی به همه نهادها و دستگاهای اجرایی در جزیره که نتیجه ان حل مسایل باشد.