بُنا نیوز: مقاله پوریا پورخاقان پژوهشگر بوشهری در زمینه خرابی پیشرونده سازه در ژورنال معتبر الزویر به چاپ رسید.

به گزارش بُنا نیوز؛ «الزویر» نام یکی از اولین ها و بزرگ ترین های دنیای نشر است که به چاپ مجلات علمی و شرح وقایع علمی می پردازد.محل اصلی موسسه در آمستردام، مرکز هلند قرار دارد، اما فعالیت موسسه به کشور مبدا محدود نیست، بلکه در کشورهای آمریکا و انگلستان هم فعالیت‌های مهمی را دنبال می‌کند.

پوریا پورخاقان در خصوص مقاله منتشر شده اینگونه توضیح داد: با توجه به اینکه سازه‌ها طبق بارهای عادی طراحی می‌شوند بارهای غیرعادی (غیرقابل انتظار) برای سازه پیش بینی نمی‌شوند و مادامی که سازه در برابر بار غیر عادی قرار میگیرد پاسخ متفاوتی را از خود نشان میدهد که با توجه به سطح عملکرد سازه و مفاصل پلاستیک ایجاد شده در المان‌ها در سطوح مختلف عملکردی با توجه به اندازه و نوع بار وارده دچار آسیب می شود. بنابراین یکی از مهمترین مکانیزم های خرابی سازه خرابی پیشرونده است که متاسفانه در کشور ما لحاظ نشده و به ندرت به آن اشاره میگردد. خرابی پیشرونده به عنوام یک پدیده مهم در حیطه مهندسی سازه اهمیت ویژه‌ای دارد که به خرابی موضعی یا کلی یک سازه منجر می شود. بنابراین پژوهش‌ها در این زمینه بسیار اهمیت دارد. در این مقالات به بررسی اثرات همزمانی وقوع زلزله و خرابی پیشرونده و خرابی پیشرونده بر روی یک سازه آسیب دیده توسط زلزله پرداخته شده است. به طوری که سازه به هنگام زلزله دچار یک حذف ستون ناشی از بار غیرعادی دیگری به مانند انفجار گاز می شود. و در مقاله‌ای دیگر سازه ابتدا در برابر زلزله قرار گرفته و آسیب های وارده مفاصل پلاستیک ایجاد شده در المان‌های سازه بررسی شده و نهایتا خرابی پیشرونده با توجه به یک بار غیرعادی اعمال می گردد.