بُنا نیوز: طی نشستی که با حضور شهردار و پرسنل شهرداری برگزار شد ، شعیب بحرینی، شهردار خارگ طی احکامی جداگانه مدیر واحد تاسیسات و کارشناس درآمد شهرداری خارگ را منصوب کرد.

به موجب این احکام عبداله احمدی با حفظ سمت به عنوان مدیر واحد تاسیسات معرفی گردید و ایمان نصیب زاده نیز به عنوان کارشناس واحد درآمد معرفی شد.