بُنا نیوز: شهردار خارگ با جمعی از بانوان خانواده های معزز شهدا و فعالین حوزه های اجتماعی دیدار کرد.

شعیب بحرینی ضمن گفتگو و هم اندیشی پیرامون موضوعات گوناگون شهری و شهروندی به ویژه حوزه مهم بانوان، ضمن استقبال از ایده ها و پیشنهادات آنها، بر اهمیت توجه ویژه به نقش بانوان در توسعه شهری تاکید کرد.

وی گفت:یکی از مسائل مهم در برنامه ریزی شهری، مشارکت پایدار مردم در همه ابعاد تدوین برنامه های فراگیر است و حوزه مهم بانوان نیز بی تردید مستلزم توجه ویژه است.بانوان نقش اساسی در پیوستگی اجتماعی محلی را دارند و نقش بی بدیل ایشان در خانه و خانواده و به دنباله آن در جامعه ، فرصت مغتنمی است که می بایست با یک رویکرد مناسبت به یک ظرفیت بالفعل در جهت توسعه شهری تبدیل گردد که امید داریم تا با مشارکت بانوان شریف جزیره خارگ شاهد تحقق این هدف مهم باشیم.


در این دیدار ، بانوان حاضر در جلسه ، ضمن اشاره به چندین مشکل موجود در سطح شهر ، خواستار رسیدگی و حل آنها شدند که از حمله درخواست های ایشان می توان به توجه ویژه به سیمای شهر . فضای سبز شهری ، فعالیتها و برنامه های فرهنگی خصوصا جهت بانوان اشاره کرد.