شهردار خارگ گفت: با در نظر گیری شاخصه ی ارتقا کیفی کالبد عمرانی شهر و همچنین با توجه به اهمیت بهبود و سهولت تردد همشهریان گرامی ، آسفالت خیابان بوستان معلم نوسازی شد.

عبدالحمید صفایی ضمن بازدید از مراحل نوسازی آسفالت و اصلاح ترانشه های خیابان بوستان معلم، بیان کرد: در ادامه عملیات آسفالت معابر شهر خارگ که طی این دوره چهره و جلوه ای نو را به منظر شهر خارگ بخشیده است، عملیات نوسازی آسفالت خیابان بوستان معلم که از معابر پرتردد شهر خارگ محسوب می‌گردد، در دستور کار قرار گرفت و با تکیه بر توان مجموعه شهرداری انجام گرفت.